fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

W grudniu ub. roku wzrosła liczba bezrobotnych

W grudniu 2007 r. w porównaniu do listopada odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia, co można tłumaczyć sezonowością polskiego rynku pracy.
Wzrost bezrobocia w grudniu był wynikiem niższego, niż w listopadzie 2007 r. odpływu z bezrobocia ze względu na mniejszy zakres uczestnictwa w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu.
Mniejsza niż przed miesiącem była również liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Większa natomiast niż w listopadzie 2007 r. była liczba bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki, osób dotychczas niepracujących, a także osób powyżej 50 roku życia.
Wprawdzie w grudniu do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż w listopadzie, ale więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku.
W stosunku do analogicznego okresu 2006 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych i jednocześnie obniżyła się stopa bezrobocia. Mniej osób niż przed miesiącem i rokiem skreślono z ewidencji z powodu podjęcia pracy, jednak nadal jest to główna przyczyna wyrejestrowywania się.
Nadal w trudniejszej sytuacji na rynku pracy są kobiety i osoby młode. Jednak można zauważyć poprawę sytuacji osób pozostających bez pracy powyżej 1 roku (różnica in minus o 4,2 punktu procentowego).
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r. wyniosła 1746,6 tys. osób (w tym 1017,3 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 27,1 tys. osób (tj. o 1,6%). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 562,8 tys. (przed rokiem notowano jej spadek o 463,6 tys.).Z ogólnej liczby bezrobotnych 45,0% mieszkało na wsi.
W stosunku do listopada 2007 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu województwach, najbardziej znaczący: w opolskim (o 3,7%), świętokrzyskim (o 3,5%), lubelskim i podkarpackim (po 2,8%), lubuskim i podlaskim (po 2,5%). Tylko w woj. śląskim odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych (o 0,3%). W stosunku do analogicznego okresu 2006 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych we wszystkich województwach, największy - w województwach: wielkopolskim (o 33,3%), dolnośląskim (o 31,3%), pomorskim (o 31,0%), lubuskim (o 28,2%) oraz opolskim (o 27,8%).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r. stanowili 11,4%1cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w listopadzie 2007 r. – 11,2%; w grudniu 2006 r. – 14,8%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,0%), zachodniopomorskim (16,6%), kujawsko-pomorskim (15,2%) oraz świętokrzyskim (15,1%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,0%), małopolskie (8,8%) oraz mazowieckie (9,2%).
Źródło: GUS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA