fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy

Czym się różni pełnomocnictwo do konta od wspólnego rachunku

Paweł Jaśkiewicz - prawnik w kancelarii Gide Loyrette Nouel
archiwum kancelarii
W życiu codziennym często nie odróżnia się dwóch podstawowych instytucji dostępu do środków zgromadzonych w banku, tj. rachunku wspólnego i pełnomocnictwa do rachunku
- Konto bankowe osobiste, jest kontem wspólnym, gdy upoważniam do tego rachunku męża? Czy z chwilą upoważnienia do konta to konto staje się wspólne? Czy upoważniając do konta nie mam prawa dobrowolnie dysponować o środkach pieniężnych znajdujących się na koncie i muszę wszystko konsultować z osobą upoważnioną – pyta nasza Czytelniczka.
Paweł Jaśkiewicz, prawnik z międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel wyjaśnia, iż  w pierwszej kolejności należy ustalić czy „upoważnienie" jest w istocie udzieleniem pełnomocnictwa czy modyfikacją umowy rachunku bankowego, w ramach której mąż stałby się współposiadaczem (zwykle na podstawie aneksu do takiej umowy).
W sytuacji standardowej – w braku odmiennych postanowień w umowie lub treści pełnomocnictwa – Czytelniczka mogłaby swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku, a pojawienie się dodatkowej osoby (współposiadacza lub pełnomocnika) nie wpływa na zakres uprawnień pierwotnego posiadacza rachunku.
Ekspert zwraca uwagę, iż w życiu codziennym często nie odróżnia się dwóch podstawowych sytuacji, tj. rachunku wspólnego i pełnomocnictwa do rachunku.

Wspólny rachunek

Czym różnią, się więc te dwie instytucje? W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych stosownie do  art. 51a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. – Innymi słowy, o ile umowa z bankiem nie stanowi inaczej, w przypadku współposiadaczy, każdy z nich może dowolnie dysponować środkami na rachunku, a sprzeciw innego współposiadacza w tym zakresie nie ma żadnego znaczenia i nie może być skutecznie podniesiony. Powyższe odnosi się także do rachunku wspólnego małżonków – wyjaśnia RP.pl Paweł Jaśkiewicz, prawnik z międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Ekspert wskazuje, iż możliwe są także odmienne postanowienia, które skutkują ukształtowaniem umowy rachunku bankowego w sposób odmienny, np. poprzez przyznanie niektórym współposiadaczom więcej praw niż innym.

Pełnomocnictwo

W przypadku pełnomocnictwa posiadacz rachunku bankowego może go udzielić w odniesieniu do czynności dokonywanych na tym rachunku. Zakres czynności, które będą mogły być wykonywane przez pełnomocnika, określać będzie każdorazowo treść pełnomocnictwa. Może to być pełnomocnictwo ogólne do wszystkich czynności lub pełnomocnictwo rodzajowe do wybranych czynności. – Zatem to posiadacz rachunku decyduje o zakresie umocowania pełnomocnika – wskazuje Paweł Jaśkiewicz.
Prawnik z kancelarii Gide Loyrette Nouel wyjaśnia, iż zasadnicza różnica pomiędzy pozycją prawną współposiadacza rachunku a pełnomocnika polega w szczególności na tym, że pełnomocnik nie jest stroną umowy rachunku bankowego, a zatem nie jest posiadaczem rachunku, w związku z czym organy egzekucyjne nie mogą np. zająć środków na takim rachunku na poczet długów pełnomocnika, a bank mógłby odrzucić przelew, jeśli pełnomocnik wskazałby taki rachunek jako swój rachunek do wpłat.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA