fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Zanim zostanie się studentem, czyli rekrutacja krok po kroku

Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
Rekrutacja na wyższe uczelnie zaczyna się w maju. Na ogół zapisy odbywają się przez Internet
Kandydaci na studia powinni zapoznać się z terminarzem i zasadami rekrutacji, które ustaliły senaty poszczególnych uczelni. Harmonogramy mogą być różne w każdej szkole. Trzeba także zapoznać się z kierunkami, które oferuje uczelnia, i sprawdzić, jakie przedmioty z egzaminów maturalnych są brane pod uwagę  przy rekrutacji.
Pierwszym krokiem kandydata powinno być zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów poszczególnych uczelni. Niektóre uruchamiają te strony już w maju, np. Politechnika Warszawska od 5 maja, a Uniwersytet Jagielloński od 31 maja. Część z nich będzie aktywna od początku czerwca, np. od 1 czerwca na uniwersytetach Wrocławskim i Warszawskim.
Kandydaci w czasie zakładania konta muszą wpisać swoje dane, a także wybrać kierunek studiów.

Decyduje matura, egzaminy to rzadkość

Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie wyników nowej matury, matury europejskiej lub matury IB (międzynarodowej). Wyniki tych egzaminów są przeliczane na punkty rekrutacyjne według ustalonych przez szkoły wzorów. Niektóre uczelnie pobierają tegoroczne wyniki egzaminów maturalnych drogą elektroniczną z bazy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczelnie organizują egzaminy wstępne. Rozmowy kwalifikacyjne organizowane są np. dla kandydatów na studia w języku obcym mających starą maturę. Podobnie jest przy naborze np. na Międzywydziałowe Indywidualne Humanistyczne Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydział architektury Politechniki Warszawskiej, logopedię, kulturoznawstwo czy Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Kandydaci muszą wnieść opłaty rekrutacyjne. Wynoszą one maksimum 80 zł. Mogą być niższe, o ich wysokości decydują senaty uczelni.

Jak ocenić swoje szanse

Na podstawie wyników egzaminów maturalnych lub egzaminów wstępnych (tam, gdzie są przeprowadzane) uczelnie ustalają listy rankingowe kandydatów. Ubiegłoroczne progi punktowe są publikowane na stronach internetowych uczelni, dlatego znając wynik matury, warto oszacować swoje szanse (można też sprawdzić, ilu kandydatów starało się w ubiegłym roku o jedno miejsce).
Wyniki tego etapu rekrutacji ogłaszane są w połowie lipca. Zaraz potem kandydaci muszą potwierdzić wolę studiowania i zanieść do dziekanatu dokumenty, m.in. maturę i kartę zdrowia.
W pierwszej kolejności na studia przyjmowani są laureaci olimpiad krajowych i międzynarodowych. Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów w czasie rekrutacji.
W sierpniu i wrześniu uczelnie zwykle organizują rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca.

Można się odwołać

Od wyniku rekrutacji komisji wydziałowej można odwołać się na piśmie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Najczęściej zbierają się one we wrześniu.  Nie można się do nich odwołać w sprawie liczby przyznanych punktów. Rozpatrują tylko wnioski dotyczące naruszenia procedury rekrutacji. Adresy komisji można znaleźć na stronach internetowych uczelni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA