fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Gdy sąd orzekł separację, nie będzie spadku

Żona spadkodawcy dziedziczy z jego dziećmi w równych częściach, ale jej udział w spadku nie może być mniejszy niż 1/4. Tylko wyjątkowo może zostać odsunięta od spadku
Ojciec czytelnika mieszkał pod jednym dachem z drugą żoną, ale od dłuższego czasu pozostawali w faktycznej separacji. Nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego. Nie mieli wspólnych dzieci. Zmarły zostawił tylko dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. Czytelnik pyta, czy w tej sytuacji także macocha będzie dziedziczyć po ojcu.
Tak. Chyba że spadkodawca wystąpił przeciwko niej do sądu o rozwód lub o orzeczenie oficjalnej separacji, i to z jej winy.
Nawet w takiej sytuacji jednak odsunięcie małżonka od spadku nie następuje automatycznie. Któryś ze spadkobierców musi złożyć w sądzie wniosek o wyłączenie go od dziedziczenia. Sąd bada wtedy, czy istotnie żądanie rozwodu z winy małżonka było uzasadnione. Na wystąpienie z takim wnioskiem spadkobierca ma sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o otwarciu spadku. Małżonek spadkodawcy może też być wyłączony ze spadku, jeśli zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia. Dotyczy to jednak tylko określonych sytuacji. Sąd musi ustalić, że:
• dopuścił się umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy albo
• podstępem lub groźbą skłonił go do sporządzenia albo odwołania testamentu lub w taki sam sposób przeszkodził mu w spisaniu albo odwołaniu ostatniej woli,
• umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił albo przerobił testament lub świadomie skorzystał z testamentu podrobionego albo przerobionego przez inną osobę.
Jeśli więc ojciec nie występował o rozwód i jeśli nie zachodzi żadna z wymienionych okoliczności, macocha będzie po nim dziedziczyć. Faktyczna separacja nie odbiera jej tego prawa.
Czytelnik nie wspomina o testamencie. Skoro tak, to wchodzą w grę reguły dziedziczenia ustawowego. Zgodnie z nimi spadkobiercami są tylko synowie i macocha, chyba że macocha sama zdecyduje się na odrzucenie spadku.Trzeba też zaznaczyć, że dobra, których zmarły i jego żona dorobili się w trakcie małżeństwa, stały się ich majątkiem wspólnym. Jeśli nie było intercyzy, to jej udział w tym majątku wynosi 1/2. Z racji dziedziczenia należy się jej 1/3 z tej 1/2 majątku, która przypadała na zmarłego męża.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA