fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jak powstrzymać budowę zagrażającą budynkowi sąsiada?

Mój sąsiad prowadzi na swojej działce prace, które zagrażają budynkowi znajdującemu się na mojej działce. Co mogę zrobić? Czy jest jakiś sposób, aby go powstrzymać?
Kodeks cywilny zabrania dokonywania robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia. Jeśli zatem mamy dom na wzniesieniu, a sąsiad sprowadza koparkę, która zaczyna kopać niedaleko tego wzniesienia, mamy prawo się sprzeciwiać.
Istotne jest w tym wypadku to, że dla zastosowania art. 147 k.c. nie ma znaczenia, że roboty ziemne mają być wykonywane na podstawie wydanego przez właściwy organ administracyjny pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę nie daje bowiem żadnych szczególnych uprawnień pozwalających na wykonywanie robót ziemnych zagrażających nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia.
Orzekł tak Sąd Najwyższy w wyroku z 12 kwietnia 2007 r. (III CSK 431/06). Jak czytamy w wyroku: „przez użyte (...) pojęcie »oparcie« należy rozumieć nie tylko umocnienie pionowe, które sąsiadujące ze sobą grunty wzajemnie sobie udzielają, lecz także oparcie poziome, które dają poziome warstwy ziemi.
Według art. 147 k.c. nie jest potrzebna pewność utraty oparcia przez nieruchomość w wyniku robót ziemnych dokonywanych na sąsiednim gruncie. Wystarczy, że w konkretnych okolicznościach można spodziewać się, że dokonywane roboty spowodują utratę oparcia przez sąsiedni grunt, przy czym niebezpieczeństwo to nie musi być bezpośrednie, bliskie.
Z art. 147 k.c. wynika, że przepis ten zakazuje dokonywania robót ziemnych, grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia nawet w odległej przyszłości, jeśli utrata ta będzie pozostawać w związku przyczynowym z dokonanymi robotami ziemnymi".
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA