fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ryczałt z funduszu rehabilitacji tylko na cele pozasłużbowe

Nie możesz sfinansować pracownikowi z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ryczałtu za używanie własnego auta na potrzeby firmy
Jestem kadrową w zakładzie pracy chronionej. Czy możemy sfinansować z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych pracownikowi z lekkim stopniem niepełnosprawności? – pyta czytelniczka Dobrej Firmy.Nie. Jest to niedopuszczalne. Wolno natomiast z tego źródła pokryć ryczałt za korzystanie z własnego auta do celów pozasłużbowych. Wynika tak § 2 ust. 1 pkt 11 lit. m rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810). Ryczałt ten może dostać pracownik, który:Nie oznacza to, że jego nazwisko musi widnieć w dowodzie rejestracyjnym. Mogą tam być tylko dane męża lub żony, jeśli nie ma w małżeństwie rozdzielności majątkowej; wtedy samochód jest ich współwłasnością ustawową.Ubiegający się o ryczałt nie musi mieć prawa jazdy i prowadzić samochodu. Używanie polega r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA