fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzynastki

Rzecznik o nagrodzie rocznej

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Zwolnienie chorobowe może przeszkodzić pracownikom budżetówki w uzyskaniu nagrody rocznej
Nie jest do końca jasne, czy pracownik sfery budżetowej, który miał zwolnienie lekarskie, dostanie trzynastkę. Rzecznik praw obywatelskich postuluje zmianę ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU z 1997 r. nr 160, poz. 1080 ze zm.).
Zabrakło w niej mianowicie definicji okresu przepracowanego, który jest niezbędny do uzyskania trzynastki. Nie wiadomo, czy chodzi o okres pozostawania w stosunku pracy, czy o okres faktycznego wykonywania pracy.
Według interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej okres przepracowany to czas pozostawania w zatrudnieniu u danego pracodawcy w roku kalendarzowym, za który przysługuje wynagrodzenie. Tymczasem Sąd Najwyższy w uchwałach z 7 lipca 2011 r. (sygn. III PZP 3/11) oraz 25 lipca 2003 r. (sygn. III PZP 7/03) zajął odmienne stanowisko.
Zdaniem SN czasu niezdolności do pracy nie wlicza się do okresu uprawniającego do trzynastki. Liczy się tylko efektywna praca w danym roku kalendarzowym. Uchwały te nie mają jednak wiążącego charakteru, a pracodawcy mają wątpliwości, kiedy mogą przyznać nagrodę i w jakiej wysokości.
Zgodnie z ustawą trzynastka należy się po przepracowaniu w danej firmie całego roku kalendarzowego. Jeśli ktoś został zatrudniony w ciągu roku, nabędzie prawo do nagrody w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że czas ten wynosi co najmniej sześć miesięcy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA