fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zaliczka w grudniu, sprzedaż w styczniu

W grudniu otrzymałem zaliczkę (100 proc.) na usługę, którą wykonam w następnym miesiącu. Kiedy mam wykazać przychód z tego tytułu?
W styczniu. Z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wynika, że za przychód z działalności gospodarczej osiągnięty w danym roku podatkowym uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Przychód ten powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu:- wystawienia faktury albo- uregulowania należności.Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że choć czytelnik otrzymał od kontrahenta 100 proc. ceny za usługę, to jednak nie została ona jeszcze wykonana. W takim wypadku zastosowanie ma art. 14 ust. 3 pkt 1 updof, który mówi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Usługa zostanie wykonana przez czytelnika dopiero w przyszłym roku – a więc niewątpliwie w przyszłym ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA