fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Najpierw problem referendum, potem pytania

Powiadomienie organu gminy o woli przeprowadzenia referendum ma określić jedynie sprawę, której dotyczy inicjatywa. Nie jest jeszcze etapem, na którym muszą zostać wypracowane konkretne pytania
Jan P., działając w grupie inicjatywnej, domagał się uchylenia uchwały rady gminy, która odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego. Uczyniła tak ze względu na rozbieżności między sformułowaniem „określenie sprawy” w oświadczeniu powiadamiającym wójta gminy o zamiarze przeprowadzenia referendum i w dalszych powiadomieniach o przedmiocie referendum, a także na rozbieżności między przedmiotem postulowanego referendum na kartach przeznaczonych do zbierania podpisów a pytaniami we wniosku o referendum. Na początku pytanie dotyczyło zakładów przetwórstwa chemicznego i innych zakładów oddziałujących na środowisko. Potem – składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że skarga grupy inicjatywnej jest zasadna, i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Zdaniem sądu niewłaściwe jest przywiązywanie zbyt dużej wagi do precyzyjnego sformułowania sprawy, której ma dotyczyć referendum, już na wstępnym etapie powiadomienia wójta o zamiarze przeprowadzenia głosowania. Nie bardzo bowiem wiadomo, czemu taki formalizm miałby służyć. Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć przez „określenie sprawy” na tym etapie. Nie stawia też szczegółowych wymogów, takich jak na późniejszych etapach procedury, kiedy to konieczne jest sprecyzowanie przedmiotu referendum, w tym w formie konkretnych pytań. Należy zatem uznać, że „określenie sprawy” w inicjatywnym powiadomieniu (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o referendum lokalnym) nie jest tym samym co podanie „przedmiotu zamierzonego referendum” w późniejszych ogłoszeniach (art. 13 ust. 1) czy „informacja o zamierzonym referendum” zawierająca konkretne pytanie (art. 13 ust. 2 ustawy). Na tym etapie postępowania bowiem następuje jedynie wstępna identyfikacja sprawy, w której – po spełnieniu wszystkich wymogów ustawy – ma zostać przeprowadzone referendum.
Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem (sygn. III SA/Lu 463/07).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA