fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

E-studia nie mogą w całości odbywać się przez Internet

www.sxc.hu
Egzaminy kończące zajęcia prowadzone przez Internet muszą odbywać się w siedzibie uczelni
 
Zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinny odbywać się w warunkach rzeczywistych. Takie zajęcia wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Tak wynika z wchodzącej dziś w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Egzaminy, tak jak obecnie, muszą odbywać się w siedzibie uczelni. Dodatkowo powinny sprawdzać kompetencje społeczne studentów. Ta zmiana wynika z dostosowania programów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zrezygnowało z limitów godzin zajęć prowadzonych zdalnie. Tak jak teraz, przez Internet można prowadzić jedynie 60 proc. zajęć. Pozostałe 40 proc. musi się odbyć na terenie szkoły. – Szkoda, że nie możemy prowadzić studiów niestacjonarnych w całości przez Internet. W ten sposób zamykamy drogę do kształcenia osobom, którym sytuacja rodzinna, zawodowa czy zdrowotna uniemożliwia tradycyjne studia – mówi Marcin Dąbrowski, prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. podstawa prawna: rozporządzenie ministra nauki z 2 listopada 2011 r. DzU nr 246, poz. 1470 Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA