fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Przegląd orzecznictwa od 21 do 25 listopada 2011, WSA,NSA

Tygodniowy przegląd orzecznictwa od 21 do 25 listopada 2011
Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Przedstawiamy przegląd wyroków sądów dotyczących samorządów, opisywanych na łamach serwisu www.rp.pl w okresie od 21 do 25 listopada 2011 r.
LIKWIDACJA DOMU KULTURY
W jakiej sytuacji można zamknąć samorządowej instytucji kultury ?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 29 września 2011 r. (sygnatura akt II SA/Lu 653/11)
Stan faktyczny:
Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. Uzasadniła to zmianą koncepcji realizacji zadań własnych w zakresie kultury przez utworzenie w urzędzie miejskim wydziału pozwalającego na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność kulturalną.
Wojewoda lubelski zakwestionował uchwałę. Sprawa trafiła do sądu.
WSA orzekł:
Likwidacja jednostki kultury może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Jeśli następuje z braku środków finansowych, to powód ten trzeba szczegółowo i przekonująco uzasadnić.
Czytaj więcej w artykule: Trudno zlikwidować gminny ośrodek kultury
DODATKI MIESZKANIOWE
Czy zawsze przed wstrzymaniem wypłaty dodatku mieszkaniowego trzeba sprawdzić kiedy powstały zaległości ?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gliwicach (sygnatura akt IV SA/GI 908/10)
Stan faktyczny:
Jeśli osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, musi się liczyć ze wstrzymaniem świadczenia.
WSA orzekł:
Sankcję w postaci wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego można zastosować wyłącznie wtedy, gdy zostanie ustalone, że podmiot z niego korzystający nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal.
PRAWO PIERWOKUPU
Czy przysługujące gminie prawo pierwokupu niezabudowanej działki wygasa na skutek sądowego podziału majątku po rozwodzie ?
Decyzja Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygnatura akt: IX Ca 273/11)
Stan faktyczny:
Małżeństwo nabyło niezabudowaną działkę od gminy. Po rozwodzie przypadła ona w całości żonie, a ta ją sprzedała. Nabywczyni złożyła wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis jej do księgi wieczystej jako nowego właściciela.
Sąd odmówił. Pojawił się bowiem problem. Okazało się, że wcześniejsza umowa, tj. pomiędzy eksmałżonkami, dotycząca zbycia [1/2] udziału męża (po podziale majątku) może być nieważna.
Decyzja Sądu Okręgowego:
Problem nie jest jednoznaczny. Prawo przewiduje bowiem wygaśnięcie prawa pierwokupu np. na skutek nabycia nieruchomości na podstawie innych niż sprzedaż czynności lub zdarzeń prawnych. Sąd Okręgowy chce, by Sąd Najwyższy rozwiązał ten problem.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA