fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Wyniki Raiffeisen Bank Polska po III kwartale

Po trzech kwartałach 2011 zysk netto Banku Raiffeisen Polska wyniósł 247 mln, o 42 proc. więcej niż w analogicznym czasie w roku ubiegłym
Duża poprawa wyników to przede wszystkim efekt rosnących przychodów odsetkowych (za sprawą wyższych stóp procentowych oraz wzrostu wolumenu kredytów), ale też wolniejszego tempa przyrostu rezerw. Odpisy na zagrożone kredyty sięgnęły w tym roku 110,4 mln zł. Były o 26,2 proc. niższe niż przed rokiem.
Wartość kredytów wynosiła 18,54 mld zł i była o 19,9 proc. większa niż rok wcześniej. Portfel depozytów rósł jeszcze dynamiczniej - o 26,8 proc., sięgając kwoty 18,59 mld zł. Oznacza to, że bank w całości finansuje akcję kredytową środkami pozyskiwanymi na lokalnym rynku.
- Dobra koniunktura w polskiej gospodarce, pomimo pogarszającej się sytuacji w otoczeniu naszego kraju, zachęcała firmy do szerszego korzystania z finansowania bankowego, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście portfela kredytowego - " – powiedział Piotr Czarnecki, prezes  Raiffeisen Bank Polska.
Suma bilansowa banku była o 25 proc. wyższa niż rok wcześniej i wynosiła 26,81 mld zł. Wynik z działalności bankowej wzrósł po trzech kwartałach o 11,2 proc., do 937,1 mln zł. Stopa zwrotu z kapitału (ROE) po opodatkowaniu wyniosła 13 proc., a w ujęciu brutto 16,4 proc. (rok wcześniej odpowiednio 9,4 proc. i 12 proc.). Wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się nieznacznie w porównaniu z wrześniem 2010 r. do 54 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec trzeciego kwartału wynosił 11,3 proc. Fundusze własne wynoszą 2,52 mld zł, a kapitał zakładowy 1,22 mld zł.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA