fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Nowy silnik metanowy w kopalni JSW

W kopalni Krupiński należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zaczął dziś działać układ kogeneracyjny zasilany metanem, dzięki któremu kopalnia zaoszczędzi rocznie ok. 7 mln zł wydatków na media. Inwestycja pochłonęła ok. 8,5 mln zł
Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą do najbardziej metanowych w Polsce, są też liderem w gospodarczym wykorzystaniu tego niebezpiecznego gazu. Metan z odmetanowania to cenne paliwo otrzymywane niejako dodatkowo w procesie, którego zasadniczym celem jest skuteczne zwalczanie zagrożenia metanowego. W JSW jest on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła a nawet chłodu. Najnowszy układ kogeneracji wykorzystujący metan z odmetanowania do produkcji energii elektrycznej i ciepła w kopalni Krupiński, gdzie rozpoczęły pracę dwa agregaty prądotwórcze firmy Caterpillar o łącznej mocy 4 M.
- Wytwarzane w układzie skojarzonym ciepło w ilości 45 000 GJ i energia elektryczna w ilości około 25 000 MWh będą wykorzystywane w całości na potrzeby kopalni, która zaoszczędzi  dzięki temu 7 mln zł rocznie na zakupach tych mediów – poinformowała Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka JSW. Układ ten pozwoli też na ograniczenie emisji metanu (gazu o efekcie cieplarnianym 21 razy większym niż CO2) o 6,5 mln m szesc. rocznie.
Produkcja w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła pozwala uzyskać wysoką sprawność całkowitą układu na poziomie 87 procent. Całkowite zapotrzebowanie kopalni na moc wynosi około 24 MW, przy czym 10,9 MW uzyskuje z metanu pochodzącego z odmetanowania..Układ kogeneracyjny został zabudowany w wolnostojącym budynku lekkiej konstrukcji w bezpośrednim sąsiedztwie stacji odmetanowania. Gaz z odmetanowania kopalni Krupiński jest dostarczany bezpośrednio rurociągiem do agregatów prądotwórczych na bazie silników gazowych, które napędzają generatory wytwarzające energię elektryczną na napięciu 6 kV. Energia ta kablami jest wprowadzana do rozdzielni głównej zasilającej kopalnię „Krupiński". Ciepło wytwarzane w silnikach (układ chłodzenia silnika i gorące spaliny) poprzez odpowiednie wymienniki jest ujmowane i dostarczane do sieci ciepłowniczej kopalni, a następnie wykorzystywane w łaźni kopalnianej i do ogrzewania pomieszczeń.
Krupiński jest jedną z najsilniej metanowych kopalni w Polsce (w majowym zapłonie metanu zginęły tam trzy osoby). Rocznie przez stację odmetanowania ujmowane jest około 41 mln m sześc. czystego metanu, przy czym ujmowana mieszanka metanowo-powietrzna zawiera średnio od 50 do 60 procent metanu. Dotychczas metan był wykorzystywany w kopalnianej suszarni flotokoncentratu, w dwu agregatach kogeneracyjnych oraz szczytowych kotłach eksploatowanych przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie z grupy JSW.
W skali całej JSW około 39 procent metanu uwalnianego w trakcie robót górniczych jest ujmowane odmetanowaniem, a 61procent usuwane do atmosfery na drodze wentylacyjnej. Ujmowane odmetanowaniem mieszanki zawierają 45 – 70 procent metanu i są gospodarczo wykorzystywane w układach energetycznych. W 2010 roku kopalnie JSW ujęły132 mln m sześc. metanu, z czego 70 procent zagospodarowano. Metan wykorzystywany jest w układach kogeneracyjnych (produkcja energii elektrycznej i ciepła) oraz trójgeneracyjnych, w których dodatkowo produkowany jest „chłód" z wykorzystaniem chłodziarek absorpcyjnych. Układy kogeneracyjne pracują w kopalniach Budryk, na ruchu Borynia kopalni Zofiówka-Borynia, w Krupińskim i Pniówku oraz elektrociepłowni Moszczenica. Do roku 2013 JSW zagospodaruje cały gaz ujmowany odmetanowaniem.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA