fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Jak przenieść dziecko do zerówki

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Rodzice mogą wypisać dziecko ze szkoły i zapisać do przedszkola, jeśli dyrektor szkoły uchyli decyzję o przyjęciu do pierwszej klasy
 
„Mój sześcioletni syn nie radzi sobie w pierwszej klasie, ale wychowawca i dyrektor szkoły twierdzą, że prawo nie pozwala przenieść go do zerówki" – żali się w liście do redakcji czytelniczka.
Eksperci potwierdzają, że prawo oświatowe nie daje takiej możliwości. Dla dobra dziecka dyrektor może jednak skorzystać z uprawnień, jakie daje mu kodeks postępowania administracyjnego.

Luka w prawie oświatowym

– Rodzic, który w tym roku skorzystał z prawa zapisania sześcioletniego dziecka do pierwszej klasy, wyraził zgodę na objęcie go obowiązkiem szkolnym – mówi Ewa Czechowicz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – A przepisy prawa oświatowego nie przewidują możliwości odstąpienia od tego prawa.
Tymczasem zgodnie z art. 16 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświatowym (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązku szkolnego nie można realizować w przedszkolu czy przyszkolnym oddziale przedszkolnym. Wydanie przez dyrektora decyzji o przyjęciu sześciolatka do szkoły powoduje zaś, że zostaje on zwolniony z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W efekcie wielu dyrektorów szkół podstawowych twierdzi, że nie ma prawnej możliwości przeniesienia sześciolatka do zerówki bez narażenia się na oskarżenie o niedopełnienie obowiązków.

Ratunek w kodeksie

– Rzeczywiście, przepisy prawa oświatowego nie przewidują procedury przeniesienia ucznia ze szkoły do przedszkola, ale to nie oznacza, że nic nie można zrobić – mówi Mateusz Pilich z Uniwersytetu Warszawskiego, autor komentarza do ustawy o systemie oświaty.
W tym, żeby sześciolatek przestał być uczniem, może pomóc opinia poradni
Wyjaśnia, że dyrektor szkoły może skorzystać z kompetencji, jaką przyznaje mu kodeks postępowania administracyjnego. Dyrektor szkoły może uchylić decyzję o przyjęciu sześciolatka do pierwszej klasy podjętą na podstawie art. 154 § 1 k.p.a. Wspomniany przepis stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
– Aby ułatwić dyrektorowi podjęcie takiej decyzji, warto do wniosku z prośbą o jej uchylenie dołączyć opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej wskazującą np. na brak gotowości emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki w szkole – dodaje Grażyna Okarska, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie.
Dziecko jednak nie przestaje być uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej od razu po podjęciu przez dyrektora decyzji uchylającej decyzję o przyjęciu. Dojdzie do tego dopiero po jej uprawomocnieniu. Ta zaś stanie się ostateczna po 14 dniach od jej doręczenia, jeżeli strona, czyli rodzic, się od niej nie odwoła. Dyrektor, ze względu na dobro dziecka, może natomiast na podstawie art. 108 k.p.a. nadać swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Wówczas rodzice mogą dziecko od razu wypisać z pierwszej klasy i zapisać do zerówki.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki j.ojczyk@rp.pl
więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA