fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Prawa pacjenta: Nie można ograniczać zwrotu kosztów leczenia szpitalnego w innym państwie UE

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Z wyjątkiem świadczeń zdrowotnych obejmujących użycie aparatury medycznej wymagającej znacznych nakładów, państwa członkowskie powinny przewidzieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych bez uzyskania uprzedniej zgody
Tak orzekł 27 października 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych udzielonych w innym państwie UE (sygnatura akt C-255/09).
Wyrok dotyczył Portugalii, w której z wyjątkiem przypadków przewidzianych rozporządzeniem w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, możliwość uzyskania zwrotu kosztów leczenia pozaszpitalnego poniesionych w innym państwie członkowskim jest uzależniona od uzyskania uprzedniej zgody lekarza, który sporządza szczegółowy raport, dyrektora szpitala, który go zatwierdza oraz zgody dyrektora generalnego ds. szpitali. W pozostałych zaś przypadkach prawo portugalskie nie przewiduje możliwości uzyskania zwrotu takich kosztów.
Komisja uznała, że przepisy te są niezgodne ze swobodą świadczenia usług i wniosła skargę do Trybunału, który uznał przepisy portugalskie dotyczące ograniczenia zwrotu kosztów pozaszpitalnych świadczeń zdrowotnych udzielonych w innym państwie członkowskim za sprzeczne z prawem Unii. Dodał, iż takie ograniczenie nie może zostać uzasadnione także powołaniem się na ryzyko poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego.
Podkreślił przy tym, że perspektywa ewentualnego braku refundacji kosztów może zniechęcić pacjentów do zwracania się do oferujących świadczenia zdrowotne usługodawców mających siedzibę w innych państwach członkowskich.
ETS przypomniał natomiast, że refundacja pozaszpitalnych świadczeń, do których niezbędne jest użycie aparatury medycznej wymagającej znacznych nakładów, jest uzależniona od uzyskania uprzedniej zgody i jest zgodna z prawem UE.
Potwierdza to wyrok z 5 października 2010 r. (sygnatura akt C-512/08 Komisja przeciwko Francji), w którym Trybunału argumentował, iż w świetle zagrożeń zarówno dla organizacji polityki ochrony zdrowia publicznego, jak i dla równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, wymóg uzyskania uprzedniej zgody na tego rodzaju świadczenia zdrowotne stanowi w obecnym stanie prawnym Unii uzasadnione ograniczenie.
Więcej w serwisie:
Zobacz poradnik:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA