fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upadłość: zawarcie i zatwierdzenie układu

Rzeczpospolita
Do przyjęcia układu potrzebne jest zawsze uzyskanie co najmniej dwóch trzecich sumy wierzytelności ze wszystkich list wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie ich interesów – pisze Stanisław Gurgul, sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w stanie spoczynku
Uwzględniając orzecznictwo i poglądy doktryny wypowiadane na gruncie przepisów prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym z 1934 r. oraz obowiązującej ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: pun; powoływane tu przepisy odnoszą się do tej ustawy), można przyjąć, że układ jest szczególnym aktem prawnym, do którego powstania niezbędne są trzy elementy o różnym pod względem jurydycznym charakterze:- oświadczenie woli upadłego zawarte w zgłoszonych propozycjach układowych,- oświadczenie woli złożone w sformalizowanej formie (głosowanie) na zgromadzeniu przez odpowiednią liczbę wierzycieli,- orzeczenie sądu zatwierdzające układ.Dwa pierwsze mają charakter cywilnoprawny, trzeci natomiast reprezentuje element publicznoprawny układu.Truizmem jest, że systemy głosowania stosowane przez różne gremia (organizacje) przy podejmowaniu decyzji (ustaw, uchwał, postanowień itd.) wykazują z reguły znaczne różnice. Wspólną jednak ich ce...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA