fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Obrót węglem ewidencjonowany

Pośrednik sprzedający węgiel podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia podatkowego będzie wystawiał dokument dostawy w trzech egzemplarzach
Minister finansów ustalił maksymalne normy dopuszczalnych ubytków dla węgla, brykietów i koksu, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Postanowił też, że rozliczenia tych ubytków mają być dokonywane oddzielnie dla każdego z wyrobów. Wysokość ubytków określa specjalny załącznik do zmienianego właśnie rozporządzenia.
To jeden z trzech projektów rozporządzeń w sprawie wyrobów węglowych przygotowanych przez MF. Mają one związek z wprowadzanym od 1 stycznia 2012 r. opodatkowaniem tych wyrobów akcyzą, jeśli nie zostaną spełnione ustawowe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.
Zmiana przepisów akcyzowych wymusiła więc uregulowanie także kwestii dotyczących sporządzania dokumentu dostawy i prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
I tak, zgodnie z propozycją MF, pośredniczący podmiot węglowy będzie zobowiązany do wystawiania dokumentu dostawy w trzech egzemplarzach. Pierwszy będzie wystawiany dla pośredniczącego podmiotu węglowego lub dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia. Drugi będzie dołączany do przemieszczanych wyrobów, a trzeci zostanie przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy.
Trzeci projekt dotyczy określenia wzoru deklaracji w akcyzie dla wyrobów węglowych (AKC-WW).
Nowe przepisy wykonawcze mają obowiązywać od 2 stycznia 2012 r.
Etap legislacyjny:
- uzgodnienia międzyresortowe
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA