fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

M.P. Nr 95 z 25 października 2011

Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
- z 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 959
- z 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 960
Obwieszczenia:
- ministra finansów z 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r., poz. 961
- ministra finansów z 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r., poz. 962
- ministra środowiska z 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012, poz. 963
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2011 r., poz. 964
Komunikaty:
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r., poz. 965
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 r., poz. 966
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2011 r. w stosunku do września 2005 r., poz. 967
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2011 r., poz. 968
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., poz. 969
- prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., poz. 970
Zobacz treść M.P. Nr 95
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA