fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Od 26 października mniej sprawozdawczości przy podziałach i fuzjach spółek kapitałowych

Rzeczpospolita
Mniej sprawozdawczości i dokumentów ma ułatwić fuzje, przejęcia i podziały spółek kapitałowych
Ułatwienia zawiera nowela kodeksu spółek handlowych, która dzisiaj wchodzi w życie.
Prostsze będzie już uzgadnianie planu połączenia czy podziału: spółka publiczna np. nie będzie musiała załączać informacji o stanie księgowym, jeżeli udostępni akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Nie będzie też go ogłaszać, jeśli umieści sprawozdanie na stronie internetowej spółki. Możliwe będzie (za zgodą wszystkich wspólników) odstąpienie od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego przekształcenie oraz od udzielania przez zarządy informacji o istotnych zmianach dotyczących aktywów i pasywów, które zaszły między sporządzeniem planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. Biegły rewident nie będzie badał sprawozdania założycieli spółki w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, np. papierów wartościowych, jeżeli ich wartość została ustalona według ceny z rynku regulowanego. Nie będzie też opiniował innych aktywów, gdy ich wartość wynika ze sprawozdania finansowego.
Za zgodą uczestników przekształcenie spółki można  znacznie uprościć Nowela gwarantuje sądową ochronę praw wierzycieli domagających się zabezpieczenia i roszczeń wobec przekształcanych spółek. Nowe zasady znajdą zastosowanie głównie w spółkach kapitałowych, w tym w publicznych, gdyż zasady łączenia spółek już są dostatecznie liberalne. Rozpoczęte przed wejściem w życie noweli łączenia i podziały będą prowadzone według starych przepisów, gdyż zmiana zasad w toku przekształceń byłaby dla nich ryzykowna. Nowela wdraża wskazania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z września 2009 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w razie połączeń i podziałów spółek. Czy czas kryzysu jest dobry dla takich zmian? Zdaniem profesora i adwokata Tomasza Siemiątkowskiego, autora projektu noweli, łączenia i podziały spółek to bardzo istotne operacje w biznesie, które służą restrukturyzacji przedsiębiorstw, a docelowo zwiększeniu ich efektywności. Podstawa prawna: - ustawa z 19 sierpnia o zmianie kodeksu spółek handlowych (DzU nr 201, poz. 1182)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA