fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Do Sądu Najwyższego wpłynęły 72 protesty wyborcze

Do Sądu Najwyższego wpłynęły 72 protesty wyborcze. Sąd rozpatrzył jeden z nich, nie nadał mu jednak dalszego biegu - informuje Sąd Najwyższy
72 protesty wyborcze wpłynęły do Sądu Najwyższego do wczoraj (19 października 2011 r., do godz. 15.30) - informuje na swoich stronach internetowych Sąd Najwyższy.
12 protestów wniesionych zostało poza ustawowym terminem, natomiast 60 zostało wniesionych w terminie. Sąd rozpoznał dotychczas 1 protest wyborczy, jednak postanowił pozostawić go bez dalszego biegu.
Na stronach internetowych Sądu Najwyższego nie ma uzasadnienie, dlaczego sąd postanowił nie rozpatrywać tego wniosku. Jest jedynie powołanie się na art. 243. ustawy Kodeks wyborczy, który stanowi, że: § 1. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 241. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia protestu. § 2. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest dotyczący sprawy, co do której w kodeksie przewiduje się możliwość wniesienia przed dniem głosowania skargi lub odwołania do sądu lub do Państwowej Komisji Wyborczej. § 3. Jeżeli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego. Protest wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez PKW w Dzienniku Ustaw. Obwieszczenie PKW o wyniku wyborów do Sejmu i Senatu zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 218 z datą 12 października 2011 r. Podstawa prawna: - art. 243 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 ze zm.). Czytaj także w serwisie: Wybory parlamentarne 2011 Prawo dla Ciebie » W urzędzie » Postępowanie administracyjne
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA