fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wydatki na studia trzeba dobrze udokumentować

www.sxc.hu
Obowiązek podpisania przez uczelnię umowy ze studentem nie wpływa na możliwość zaliczenia czesnego do kosztów podatkowych
Od początku października przepisy prawa o szkolnictwie wyższym nakazują szkołom wyższym zawieranie umów ze studentami. Kontrakty mają być podpisywane niezależnie od trybu nauczania i od tego, czy dany  rok akademicki będzie pierwszym rokiem studiów czy ich kontynuacją.
Wymóg zawarcia umowy nie powinien się przełożyć na obowiązki dokumentacji podatkowej.
Przedsiębiorcy mogą pomniejszać wypracowane przez siebie przychody o koszty ich uzyskania. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami podatkowymi są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania  albo zabezpieczenia jego źródła (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Nie budzi wątpliwości, że wydatki na studia, jeśli ich kierunek jest związany z działalnością gospodarczą, można zaliczyć do tych kosztów. Z interpretacji ministra finansów wynika, że choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej mogą być kosztami podatkowymi (np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB1/415-427/11-4/AA, i dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/415-161/11/MR).
Fiskus uznaje, że wydatek można zaliczyć do kosztów po ustaleniu, że jest związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek, a nie służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością. W tym drugim przypadku ma bowiem charakter osobisty i nie pomniejsza przychodu.
Jeśli wydatki będą nawet pośrednio związane z przychodami, obniżą wysokość daniny przedsiębiorcy. Organy podatkowe akcentują, że każdy wydatek musi być właściwie udokumentowany. Uczelnie wyższe, tłumacząc się problemami organizacyjnymi, na razie nie podpisują umów ze wszystkimi studentami. Czy taka umowa będzie niezbędna do pomniejszenia przychodu?
– Przedsiębiorca powinien tak udokumentować wydatki,  by ich poniesienie nie budziło wątpliwości – mówi Renata Dłuska, doradca podatkowy, partner w firmie doradczej MDDP.
– Umowa z uczelnią może być jednym z dowodów, ale nie jest konieczne jej posiadanie, by wydatek uznać za koszt. Dowodami dla organów podatkowych jest wszystko, co prawidłowo dokumentuje poniesienie kosztu. W szczególności  rachunki, faktury, dowody wpłat – tłumaczy ekspert.
Zobacz serwisy:
 
Zobacz też » Poradnik dla studentów
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA