fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Wynagrodzenia wykładowców mogą wzrosnąć

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
W 2012 roku resort nauki podzieli pomiędzy najlepsze wydziały 229,5 mln zł z dotacji na poprawę kształcenia
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowania zadań projakościowych. W 2012 r. na ten cel zarezerwowano 229,5 mln zł.

500 tys. zł na jakość

Wydziały, które mają ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA), będą mogły otrzymać po 500 tys. zł dotacji. Tyle samo co wydział, który przygotuje plan wdrożenia krajowych ram kwalifikacji i systemu poprawy jakości.
Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, zauważa, że zależnie od wielkości wydziału będzie to kwota mała lub duża. Na średniej wielkości uniwersytecie koszty działalności dydaktycznej wydziału oscylują między 50 mln zł a 4 mln zł rocznie, zależnie od kosztochłonności prowadzonych kierunków.
PKA będzie rekomendowała co trzy lata maksymalnie 25 najlepszych wydziałów. Z tym że podstawowe jednostki organizacyjne PKA będzie oceniać dopiero od 1 października 2011 r. Teraz sprawdza jedynie, jak są prowadzone poszczególne kierunki. Jeden wydział może oferować ich kilka. Dlatego do końca lutego 2012 r. PKA zarekomenduje kierunki wyróżnione w latach 2009 – 2011. W tym czasie najwyższą ocenę otrzymało 37 kierunków, a od początku działalności PKA – 76.
Minister nauki będzie mógł zakwalifikować do dofinansowania również jednostki nierekomendowane przez komisję.
Według prof. Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich, nie powinno się to odbywać kosztem wydziałów wskazanych przez PKA. Warto, aby PKA nie wyczerpywała swojego limitu, a minister miał możliwość domknięcia listy. Pieniądze na wdrażanie KRK i systemów projakościowych będą przydzielane w drodze konkursu. Aby w nim wziąć udział, wydział przygotuje program poprawy, harmonogram jego wdrażania i kosztorys. Projekt nie precyzuje jednak, co taki program powinien zawierać. Prof. Tomasz Krzyżyński, rektor Politechniki Koszalińskiej, zauważa, że warto, by wskazywał, co m.in. podlegałoby ocenie. Jego zdaniem resort powinien brać pod uwagę, ilu studentów przechodzi z roku na rok, ilu powtarza przedmioty i ilu absolwentów znajduje zatrudnienie.
Środowisko akademickie zastanawia się, czy tak pozyskane fundusze będą mogły zostać wykorzystane na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Projekt rozporządzenia nie wskazuje tego wyraźnie.
Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyjaśnia, że środki, które otrzyma jednostka wyróżniona przez PKA, będą mogły być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników. Te na wdrożenie KRK również, jeśli uczelnia uwzględni je w kosztorysie programu.

Jak rozliczyć dotację

Część dotacji projakościowej trafi do krajowych naukowych ośrodków wiodących (KNOW) wyłonionych w drodze konkursu. W 2012 r. KNOW otrzyma maksymalnie 10 mln zł. Wysokość dotacji będzie zależała od liczby pracowników i studentów. Na studenta przypadnie 1000 zł, na pracownika z tytułem naukowym – 5 tys. zł miesięcznie, a na nauczyciela bez tytułu – 1000 zł. Nie oznacza to jednak, że o tyle wzrosną wynagrodzenia zatrudnionych w KNOW nauczycieli.
Dotacje projakościowe będzie można przeznaczać na wynagrodzenia
– Z pewnością część kadry otrzyma większe podwyżki, a część niższe – uważa prof. Wiesław Banyś. – Zgodnie bowiem z projektem o tym, na co zostaną wydane te pieniądze, zdecyduje kierownik jednostki w porozumieniu z rektorem.
Do dotacji będą jeszcze dodawane maksymalnie 2 mln zł na wydatki bieżące.
Prof. Tomasz Krzyżyński zauważa, że w projekcie brakuje zasad rozliczania dotacji. Jego zdaniem publiczne pieniądze powinny być pod większą kontrolą.
Dla kogo dodatkowe pieniądze
KRK – Od nowego roku akademickiego uczelnie mogą układać własne programy nauczania. Tworząc je, muszą uwzględnić efekty kształcenia zgodne z krajowymi ramami kwalifikacji (KRK). Ramy określają efekty kształcenia, czyli kwalifikacje, zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie student powinien zdobyć podczas nauki. Nie mówią, czego uczyć, ale wskazują, co absolwent powinien wiedzieć. Uczelnie przygotowujące własne programy  będą się mogły ubiegać o dotację z resortu nauki.
KNOW – Krajowe naukowe ośrodki wiodące to najlepsze jednostki lub centra naukowe uczelni wyłonione w drodze konkursu. W każdym z ośmiu obszarów wiedzy mogą być tylko trzy KNOW. Otrzymają one dodatkowe pieniądze z budżetu państwa.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA