fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 listopada 2007

- mające związek z wprowadzeniem księży (kapelan i dziekan) do pracy w Służbie Celnej dwa, zmienione 10 i 19 października, rozporządzenia ministra finansów w sprawie:
– stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni (DzU nr 205, poz. 1483) – stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (DzU nr 205, poz. 1485) - nowy wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w wypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju; z dotychczasowych druków można korzystać do wyczerpania nakładu, ale nie dłużej niż do 31 grudnia tego roku (DzU nr 205, poz. 1486) - rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa o kryteriach i trybie przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (DzU nr 205, poz. 1489) - minister rolnictwa i rozwoju wsi podał nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów (DzU nr 205, poz. 1490) - na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii minister zdrowia określił tryb postępowania przy leczeniu substytucyjnym osób uzależnionych oraz szczegółowe warunki, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący to leczenie (DzU nr 205, poz. 1493)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA