fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedzialność nabywcy za podatki upadłego

Ten, kto kupił nieruchomość z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym przed 1 października 2003 r., może odpowiadać za zobowiązania upadłego wyłącznie z tytułu podatków ciążących na nieruchomości
Tak orzekł WSA w Gliwicach 23 października 2007 r. (I SA/ Gl 166 /07).Spółka zwróciła się z pytaniem, czy zakup przed 1 października 2003 r. udziału w nieruchomości z wolnej ręki od syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa powoduje, że nabywca odpowiada za zobowiązania upadłego przedsiębiorstwa na podstawie art.112 ordynacji podatkowej (op), czyli jak nabywca przedsiębiorstwa. Organy podatkowe stwierdziły, że nabywca nieruchomości w tym trybie odpowiada za wszelkie zaległości podatkowe zbywcy, ponieważ ówcześnie obowiązujący art.120 § 3 prawa upadłościowego z 1934 r. odsyłał do odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych.Zdaniem spółki odpowiedzialność dotyczyć może wyłącznie podatku od nieruchomości. Wykluczona jest więc odpowiedzialność za zobowiązania podatnika inne niż te wynikające z posiadania nieruchomości.Sąd uznał, że stanowisko organów podatkowych jest nieprawidłowe. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma te same skutki p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA