fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Wynagrodzenie członka prezydium rady nadzorczej jest kosztem

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Wynagrodzenie wypłacone za posiedzenie prezydium rady nadzorczej, które organizuje pracę całej rady, może być kosztem uzyskania przychodów
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 22 czerwca 2011 (IPTPB3/423-45/11-2/IR).
Bank wskazał, że zgodnie z jego statutem powołano prezydium rady nadzorczej. Funkcjonuje ono razem z radą nadzorczą, a jego zadaniem jest w szczególności organizowanie pracy rady przez m.in. ustalenie porządku jej obrad. W prezydium zasiada trzech członków rady nadzorczej banku.
Przysługuje im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Bank wypłaca je za każde posiedzenie rady nadzorczej oraz każde posiedzenie jej prezydium.
Pytał o możliwość zaliczenia wynagrodzenia wypłacanego członkom prezydium do kosztów podatkowych. Zdaniem podatnika jest ono takim kosztem. Izba to potwierdziła.
Komentuje Przemysław Wiśniewski, starszy konsultant w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Interpretacja dotyczy problemu, z którym można spotkać się u bardzo wielu podatników. Wydatki na rzecz organów takich jak rada nadzorcza lub jak w tym wypadku jej prezydium działającego równocześnie z radą nadzorczą mogą wystąpić bowiem w różnych organizacjach.
O ile sama kwestia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej nie wzbudza wątpliwości, o tyle w tym wypadku przedmiotem zapytania podatnika była możliwość zaliczenia do takich kosztów wynagrodzenia za zasiadanie w prezydium rady nadzorczej, które funkcjonuje niejako równolegle do rady. Powstała wątpliwość, czy może być ono również potraktowane jako wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnionych funkcji w radzie nadzorczej.
Opierając się wprost na brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), organ podatkowy potwierdził, że takie wynagrodzenie może być kosztem podatkowym na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej jako takiej.
Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia ich źródła, z określonymi wyjątkami. Katalog tych wyjątków zdefiniowano w art. 16 ustawy o CIT. Zaznaczono w nim m.in., że nie są kosztami uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.
W konsekwencji, co do zasady, wydatki na rzecz osób będących członkami rad nadzorczych nie mogą być kosztem podatkowym. Niemniej ustawodawca zastrzegł, że mogą być takim kosztem wydatki w części stanowiącej wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnionych funkcji. Dlatego, pomimo generalnego wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków związanych z radami nadzorczymi, wynagrodzenia ich członków wypłacane z tytułu pełnionych przez nich funkcji mogą być kosztem.
Zobacz serwis:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA