fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Amortyzacja odziedziczonego w spadku składnika majątku

A co z amortyzacją odziedziczonych w spadku składników majątku?
Małżonek zmarłego, który kontynuuje działalność po nim, ma prawo amortyzować przejęte w spadku środki trwałe i wartości niematerialne i prawne i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu, mimo że nabył je nieodpłatnie; wyraźnie zezwala na to art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o PIT.
Ale uwaga, gdyby spadkobierca otrzymał nieodpłatnie część składników w wyniku zawartej umowy z pozostałymi spadkobiercami, to odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie będą kosztem uzyskania przychodu. Taka sytuacja może wystąpić, gdy np. majątek po zmarłym dziedziczą – według reguł kodeksowych – żona i dzieci, a następnie dzieci zrzekają się na korzyść matki swojej części spadku.
Odziedziczone składniki majątku wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).
Wartość rynkową odziedziczonych rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 w związku z art. 22g ust. 16).
Przepisy nie regulują, jakimi dowodami należy udokumentować wartość rynkową składników majątku nabytych w drodze spadku. Mogą to więc być  wszystkie wiarygodne dowody. Można też zwrócić się o wycenę do biegłego rzeczoznawcy majątkowego, co jednak wiąże się z kosztami.
Zasadą jest, że odpisów dokonujemy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe lub wartość wprowadzono do ewidencji. Art. 22d ust. 2 nakazuje wprowadzić je do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Czyli – jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 16 marca 2011 (IBPBI/1/415-1228/10/AB) – spadkobierca powinien to zrobić z dniem śmierci spadkodawcy.
Gdyby potem, w wyniku zrzeczenia się prawa do spadku przez pozostałych spadkobierców (np. dzieci), żona zmarłego otrzymała nieodpłatnie inne składniki jego majątku, je również wprowadzi do ewidencji, tyle  że z innym momentem – dniem zrzeczenia się do nich praw przez pozostałych spadkobierców.
Zasadą jest, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Jednak dla używanych lub ulepszonych środków trwałych,  pierwszy raz wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, można ustalić indywidualnie stawki amortyzacyjne (art. 22j ustawy o PIT, nie dotyczy to wartości niematerialnych i prawnych).
Z takiej możliwości może również skorzystać spadkobierca w stosunku do odziedziczonych środków trwałych.
 
 
Zobacz więcej w serwisie:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA