fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dotacje unijne na gospodarkę wodną

Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych otrzymają refundację 90 proc. poniesionych wydatków
Skuteczna gospodarka wodna jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej. Dlatego projekty przyczyniające się do jego osiągnięcia, zwłaszcza na obszarach wiejskich, powinny być wspierane finansowo. W Polsce zapewnia to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Jednym z wymienionych w nim zadań (tzw. działań) jest poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.  Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie nowelizujące zasady udzielania pomocy w tym zakresie.
Precyzuje ono, na jakich zasadach i po spełnieniu jakich warunków będzie mogła zostać przyznana dotacja na inwestycje służące retencjonowaniu wód, zapobieganiu odwadnianiu, a także odbudowie cieków poprzez przywracanie ich naturalnych właściwości. Takie inwestycje powinny się przyczyniać m.in. do zwiększenia zasobów wód powierzchniowych lub do wyrównania i spowolnienia spływu wód opadowych. Nowela podwyższa także poziom przysługującej dotacji z 75 do 90 proc. poniesionych kosztów.
Podstawa prawna:
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA