fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wspólnika

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Wspólnik spółki jawnej może zacząć opłacać składkę chorobową dobrowolnie, nawet gdy już ma zwolnienie lekarskie. Tyle że na pieniądze za czas niedyspozycji do pracy będzie musiał poczekać
- Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za spółkę jawną i za jej trzech wspólników. Jeden z nich opłaca za siebie składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie przystąpił natomiast do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Chce to zrobić teraz, bo zachorował i zanosi się, że niedyspozycja potrwa kilka miesięcy. Czy może tak uczynić, a jeżeli tak, to jakie składki trzeba za niego opłacać za okres choroby? – pyta czytelniczka.
Tak, wspólnik może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego podczas swojej choroby.

Jak przedsiębiorca

Osoba, która jest wspólnikiem w spółce jawnej, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest traktowana jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność.
Wynika to z definicji osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zawartej w art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej ustawa systemowa).
Podlega zatem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie chorobowemu.
Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zakończenia, a dla wspólników – w czasie prowadzenia działalności przez spółkę.

Trochę biurokracji

Wspólnik może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności albo później, co wynika z art. 14 ustawy systemowej. Oznacza to, że wolno mu to zrobić również w trakcie swojej choroby.
W tym celu biuro rachunkowe, które rozlicza go z ZUS, musi:
- najpierw wyrejestrować wspólnika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, składając formularz ZUS ZWUA, a następnie
- zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA.
Od dnia zgłoszenia jest liczony okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. A to jest ważne, bo prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po upływie 90 dni podlegania ubezpieczeniom. Jeżeli więc wspólnik spółki krócej podlega ubezpieczeniu chorobowemu lub gdy nie przystąpił do tego ubezpieczenia i zachoruje, nie dostanie zasiłku chorobowego.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy (a więc i wspólnika spółki jawnej) stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia rocznego limitu składek. W 2011 r. ta podstawa wynosi 2015,50 zł.
Zmniejsza się ją proporcjonalnie, gdy działalność została rozpoczęta lub zakończona w trakcie miesiąca. Wówczas kwotę minimalnej podstawy wymiaru należy podzielić przez liczbę dni danego miesiąca i pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom i od tak ustalonej podstawy naliczyć i opłacić składki.
W taki sam sposób ustala się podstawę wymiaru, gdy wspólnik przez część miesiąca jest chory i spełnia warunki do przyznania zasiłku.
Uwaga! Wspólnicy spółki jawnej nie mogą opłacać za siebie składek na preferencyjnych zasadach, a więc od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. I jeszcze jedna ważna informacja. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego obowiązuje górny limit podstawy wymiaru składki. Wynosi on 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Gdy wspólnik będzie miał prawo do zasiłku chorobowego, to za kolejne miesiące skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Takiego przywileju nie ma, jeśli chodzi o składkę zdrowotną.
A wspólnik musi ją opłacać od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2011 r. podstawa ta wynosi 2704,31 zł). Również przez czas choroby.
Koniecznie w terminie
Wspólnik, który przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, musi pamiętać o terminowym regulowaniu składek.
Gdy za dany miesiąc opłaci je ze spóźnieniem, ubezpieczenie chorobowe ustanie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składki nie zostały opłacone.
Czytaj też:
Zobacz więcej:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA