fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Zasady przyznawania emerytur

www.sxc.hu

W części I:

Nabycie uprawnień do emerytury i jej wysokość zależą przede wszystkim od daty urodzenia osoby ubezpieczonej. Najbardziej uprzywilejowaną grupą są osoby z roczników 1949 i wcześniejszych
Polski system emerytalny przewiduje zróżnicowane możliwości nabycia uprawnień do emerytury, a także ustalenia jej wysokości. Zależą one przede wszystkim od daty urodzenia osoby ubezpieczonej.
Najbardziej uprzywilejowaną grupą są osoby z roczników 1949 i wcześniejszych. Oprócz podstawowej możliwości uzyskania emerytury (po ukończeniu 60 lat dla kobiety lub 65 lat dla mężczyzny) mają bowiem dość szeroki katalog szans nabycia uprawnień emerytalnych w obniżonym wieku.
Mogą przede wszystkim uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury pracowniczej, a jeśli pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – mają możliwość nabycia uprawnień do emerytury z tytułu wykonywania takiej pracy.
Zapraszamy do lektury naszego poradnika, w którym znajdą Państwo informacje niezbędne dla każdego przyszłego emeryta.
SPIS TREŚCI części I:

W części II:

Oprócz podstawowej możliwości uzyskania emerytury (po ukończeniu 60 lat dla kobiety lub 65 lat dla mężczyzny) mają bowiem dość szeroki katalog szans nabycia uprawnień emerytalnych w obniżonym wieku (znaleźli się tu m.in. nauczyciele).
Ale nie tylko te osoby mogą liczyć na przywileje. Prawo do wcześniejszej emerytury mogą również uzyskać urodzeni w 1949 roku lub później. Wystarczy, że w określonym czasie spełnili wymagane przez przepisy warunki.
SPIS TREŚCI części II:

W części III:

Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. zachowali prawo do obliczenia emerytury na dotychczasowych zasadach, uzależnionej przede wszystkim od zarobków w wybranych latach kalendarzowych, a także długości stażu pracy.
Stare zasady stosowane są również do wcześniejszych emerytur przyznawanych osobom z roczników 1949—1968, które do końca 2008 r. spełniły warunki wymagane do ich uzyskania. Pozostałe osoby nabywają prawo do tzw. nowej emerytury.
Może być ona przyznana w wieku podstawowym bez konieczności posiadania długiego stażu lub – dla tych, którzy na 1 stycznia 1999 r. mieli wymagany staż – również w obniżonym o kilka lat wieku emerytalnym.
W każdym jednak przypadku świadczenie to ustalane jest z uwzględnieniem stanu indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS. Na tym koncie zapisane są składki odprowadzane przez płatnika, a także kapitał początkowy.
SPIS TREŚCI części III:

W części IV:

• Kto może przejść na emeryturę pomostową
• Jak starać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
• Ile można dorobić do świadczeń emerytalnych
W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości dla osób urodzonych po 1948 roku. Chodzi o emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Świadczenia te przysługują jednak po spełnieniu rygorystycznych warunków. I w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur ustalane są w oparciu o stan konta ubezpieczonego w ZUS.
Warto zatem poznać warunki ich uzyskania oraz zasady obliczania wysokości. Wyjaśnimy również zasady dorabiania do świadczeń emerytalno-rentowych.
W tym przypadku trzeba jednak uważać na limity. Przypomnimy obecnie obowiązujące progi przychodowe, których przekroczenie powoduje zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.
SPIS TREŚCI części IV:

Dzisiaj w części V:

• Jak wypełnić wniosek o emeryturę
• Gdzie szukać dokumentów z poprzednich lat
• Kto ma szansę na świadczenie przedemerytalne
Uzyskanie emerytury na ogół uzależnione jest od złożenia w ZUS wniosku o to świadczenie. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednią dokumentację potwierdzającą staż i zarobki, choć od zasady tej są też wyjątki. Omówimy szczegółowo postępowanie o przyznanie emerytury, wskazując m.in. jak wypełnić wniosek o świadczenie i w jaki sposób można potwierdzić wysokość wynagrodzeń.
W drugiej części omówione zostaną świadczenie przedemerytalne. Ubiegać się o nie mogą osoby bezrobotne, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy lub utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Takie uprawnienie przysługuje również byłym przedsiębiorcom, w stosunku do których sąd ogłosił upadłość ich firmy.
Świadczenie przedemerytalne przysługuje w obniżonym wieku emerytalnym lub bez względu na wiek. Przepisy przewidują dla wszystkich jednakową zryczałtowaną wysokość tego świadczenia.
SPIS TREŚCI części V:
Zobacz cały Kodeks emerytalny
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA