Zastaw tylko dla polskich firm

W zeszłym roku nasza spółka pożyczyła innej pieniądze, zabezpieczając ich zwrot zastawem rejestrowym na wierzytelności przysługującej naszej dłużniczce od innej firmy. Czy możemy teraz przenieść naszą wierzytelność na kontrahenta z Ukrainy?
Tak Warto się jednak zastanowić, czy takie rozwiązanie jest celowe. Nie ma przeciwwskazań, jeśli ukraińska firma prowadzi w naszym kraju działalność gospodarczą. Gorzej, jeśli tak nie jest. Dlaczego? Otóż zgodnie z prawem zastaw rejestrowy na prawie można ustanowić – pomijając Skarb Państwa, banki itp. instytucje – jedynie wtedy, gdy wierzyciel działa w Polsce. W razie przeniesienia wierzytelności na podmiot zagraniczny zastaw rejestrowy wygasa. Nie oznacza to, że ukraińska firma nie będzie mogła takiej wierzytelności dochodzić. Tyle tylko, że będzie miała mniejsze możliwości zaspokojenia. Warto też pamiętać o uchwale Sądu Najwyższego z 25 lutego 2005 r. (sygn. III CZP 88/04), z której wynika, że samo posiadanie udziałów w polskiej spółce nie oznacza jeszcze, iż jej zagraniczny właściciel działa w Polsce. Pisaliśmy o tym w „Rz” z 2 marca 2005 r. („Zagraniczna spółka bez prawa zastawu”).Podstawa prawna: art. 1 w zw. z art. 17 ust...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL