Nowe zasady korekty dokumentów przez ZUS

Będą zmiany w zasadach rozliczania przez płatników składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.Resort pracy przygotowuje rozporządzenie, które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. dotyczące szczegółowych zasad trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze (DzU nr 165, poz. 1197 ze zm.).W porównaniu z obecnymi przepisami zmiany dotyczą regulacji określających zasady i tryb sporządzania oraz korygowania przez ZUS z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych. Nowe rozwiązania dotyczyć mają także trybu wprowadzania i korygowania z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych lub na kontach płatników składek.Projektowane rozporządzenie zakłada, że jeżeli płatnik składek nie będzie się zgadzał z danymi zawartymi w dokumentach ubezpieczeniowych sporządzonych lub skorygowanych z urzędu, w terminie siedmiu dni od otrzymania zawiad...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL