Ważna jest czynność, a nie dokumenty

Państwo członkowskie UE nie może odmówić podatnikowi zwolnienia z VAT tylko dlatego, że zbyt późno potwierdził dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej. Najistotniejsze jest, że dostawa faktycznie nastąpiła.
Tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie spółki Albert Collée przeciwko władzom skarbowym Niemiec (sygn. C-146/05).Na terenie Niemiec jej autoryzowanym przedstawicielem była spółka z o. o., która wiosną 1994 r. zawarła z podmiotem belgijskim umowę sprzedaży 20 pojazdów przeznaczonych do celów demonstracyjnych. Nabywca wpłacił na jej rachunek cenę sprzedaży netto i odebrał samochody własnym transportem.Ponieważ z umowy między spółką niemiecką a Collée wynikało, że ta pierwsza może domagać się prowizji jedynie od sprzedaży na rzecz klientów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę w jej rejonie, włączyła do transakcji pośrednika – firmę zajmującą się sprzedażą samochodów. To właśnie pośrednik w zamian za prowizję pro forma sprzedał samochody demonstracyjne Belgom. Na tę sprzedaż wystawił faktury z VAT, a następnie zażądał od niemieckich organów skarbowych jego zwrotu. Te odmówiły twierdząc, że sprzedaż dokonana m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL