fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 25 marca 2011

RATYFIKACJE
- ustawa z 20 stycznia o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej („CEEPUS III"), podpisanego w Budvie 25 marca 2010 r. (DzU  nr 52, poz. 266)
PODATKI
- rozporządzenie ministra finansów z 28 lutego w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku CIT  i podatku PIT (DzU  nr 52, poz. 267) - więcej w artykule "Bez poboru daniny na Euro 2012"
OŚWIATA
- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 25 lutego w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych (DzU  nr 52, poz. 268)
SŁUŻBA CYWILNA
- rozporządzenie ministra środowiska z 24 lutego w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (DzU  nr 52, poz. 269) - zobacz artykuł "Przenosiny urzędników"
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- rozporządzenie ministra zdrowia z 18 lutego zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (DzU  nr 52, poz. 270)
ABW
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów  z 3 marca w sprawie  opiniowania funkcjonariuszy ABW oraz wzoru formularza opinii służbowej(DzU nr 53, poz. 274) - czytaj artykuł "Zasady wystawiania opinii w ABW"
ROŚLINY
- rozporządzenie ministra  rolnictwa i rozwoju wsi z 28 lutego zmieniające rozporządzenia w sprawie  określenia gatunków roślin, dla których badania OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (DzU nr 53, poz. 275)
KOLEJ
- rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra (DzU nr 59, poz. 301)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA