fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,2 proc.

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,2 proc. wobec 13,0 proc. w styczniu - podał GUS
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego wyniosła 2 mln 150,2 tys. osób. W ciągu miesiąca zarejestrowało się ponad 212 tys., a wyrejestrowano ponad 167 tys osób.
W lutym stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach oprócz lubuskiego, gdzie utrzymała się na takim samym poziomie. Najwyższa jest w woj. warmińsko-mazurskim (21,5 proc.), a najniższa w Wielkopolsce i na Mazowszu - po 10 proc. Wśród ponad 167 tys. osób, które zostały skreślone z rejestrów w urzędach pracy,  72,5 tys. osób zaczęło pracę niesubsydiowaną (w tym sezonową), a subsydiowaną - 4,2 tys. osób.
W zeszłym roku było to mniej ofert z otwartego rynku - prawie 61 tys., ale ponad dwa razy więcej prac interwencyjnych i robót publicznych - 9,2 tys. Mniej też jest osób, które zaczęły szkolenia i staże.
Ekonomiści uważają, że wzrost bezrobocia w lutym wynika z czynników sezonowych. Spodziewają się, że w najbliższych miesiącach bezrobocie zacznie spadać. Zwracają uwagę na to, że udało się zahamować wzrost roczny. Bezrobocie jest na takim samym poziomie jak rok temu.
- Szczegółowe dane o zatrudnieniu w poszczególnych branżach pokazały najszybszy wzrost zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym i handlu. Nie zmieniamy naszej prognozy wysokości bezrobocia na koniec roku 10, 5 proc - mówi Piotr Bielski, ekonomista banku zachodniego WBK.
Choć ekonomiści nie mają wątpliwości, że bezrobocie rejestrowane zacznie spadać, to nie ma wśród nich zgodności czy będzie to już w marcu, czy później: — Warto zwrócić uwagę, że dość wyraźnie wzrosła obawa konsumentów przed  wzrostem bezrobocia - komentuje Tomasz Kaczor, główny ekonomista Invest banku SA. Jego zdaniem to oznacza, że w najbliższych tygodniach możemy mieć bezrobocie rejestrowane utrzymujące się na poziomie ok 13 proc. - Potem jednak zacznie wyraźnie spadać - dodaje Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutche Bbaku w Polsce.
Piotr Kalisz, główny ekonomista City Handlowy uważa, że bezrobocie zacznie już spadać w marcu. jego zdaniem  rok skończy się ze ok 11 proc. stopą bezrobocia

Mniej ofert i miejsc pracy

W lutym pracodawcy zgłosili 50,7 tys. ofert pracy, o 8,7 proc więcej niż w styczniu, ale o ponad 38 proc. mniej niż przed rokiem. O chęci zwolnień grupowych urzędy pracy powiadomiło 325 zakładów. Zmiany mają dotyczyć 38,4 tys. osób.
GUS zaprezentował też wyniki badania BAEL (gdzie w badaniach uwzględnia się pracę nielegalną) dotyczące sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2010.
Także z tego badania wynika, że bezrobocie w ciągu kwartału wzrosło do 9,3 proc ( o 0,2 pkt proc.), a bez pracy było 1,65 mln osób. Pracowało zaś ponad 16 mln osób.
Poprawił się nieco  współczynnik aktywności zawodowej. Wyniósł w grudniu 55,8 proc, spadł zaś wskaźnik zatrudnienie do 50,6 proc ( z 51,1 proc). To oznacza, że rośnie praca w szarej strefie. Biernych zawodowo było 14 mln dorosłych osób Na 1000 dorosłych pracujących osób przypada 974 osoby, które nie pracują. To gorsza relacja niż kwartał temu (1000/958 osób) ale lepsza niż rok temu (1000/983 osoby)

Wyższa wydajność

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-luty była o 7,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku przy większym o 2,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,8 proc.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA