fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Spółdzielnia mieszkaniowa a zwolnienie z CIT

SAM/Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Spółdzielnie mieszkaniowe jako płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych cieszą się pewnym przywilejami
Zgodnie z treścią art. 17 pkt 1 ust. 44 ustawy o CIT zwolnione z podatku są dochody uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni i przeznaczone na nią.
O ile pojęcie „zasoby mieszkaniowe" nie wywołuje sporów,  o tyle wciąż niejasny jest zakres „gospodarki" nimi. Obrazuje to kwestia odsetek od lokat od środków zgromadzonych przez spółdzielnie.
Od kilku lat minister finansów konsekwentnie stoi na stanowisku, że odsetki od lokat są dochodem od kapitału i nie mogą podlegać zwolnieniu. Jednocześnie coraz powszechniejsze są interpretacje indywidualne, które zwalniają z CIT odsetki od kwot na kontach bieżących spółdzielni. Próby pogodzenia tych dwóch sprzecznych stanowisk polegają  głównie na wskazywaniu stopnia zależności danych dochodów od zasobów mieszkaniowymi lub wysokości oprocentowania. Nie wyjaśnia to jednak pojęcia „gospodarki", które w ocenie ministra sprowadza się  wyłącznie do pobierania czynszów i opłat.
Stanowisko to jest różnie oceniane w orzecznictwie. Okres od połowy 2010 r. przyniósł wiele orzeczeń, które podejmują próbę analizy przepisu. Wyjątkowo aktywny jest w tej kwestii  Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W wyrokach z 4 sierpnia 2010 r. (sygn. I SA/Wr 625/10) i z 15 grudnia 2010 r. (sygn. I SA 1458/10) wskazano, że „gospodarka" obejmuje podejmowanie racjonalnych działań mających na celu utrzymanie, rozwój i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Umieszczenie funduszy spółdzielni na koncie bankowym stanowi formę zabezpieczenia i ochrony przed inflacją. W opinii sądu wykorzystanie do tych celów wyłącznie kont bieżących byłoby sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego gromadzenie środków na lokatach również wchodzi w zakres „gospodarki zasobami mieszkaniowymi".
Większość wyroków w sprawach odsetek od lokat spółdzielni mieszkaniowych jest nieprawomocna. W kolejce w Naczelnym Sądzie Administracyjnym czekają orzeczenia z Wrocławia i Szczecina. Do czasu ich rozpatrzenia nie będzie pewności, czy przeważy wąskie rozumienie reprezentowane przez ministra finansów czy coraz powszechniejsze, przyjazne spółdzielniom orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych.
—oprac. maj
Autor jest aplikantem radcowskim w kancelarii TLA
Czytaj też:
 
Zobacz:
 
Interpretacje podatkowe:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA