Praca w święta pod kontrolą

>Trzy pytania do...Anny Tomczyk, zastępcy głównego inspektora pracyCzy inspekcja będzie ścigała zatrudnianie w sklepach w święta osób na podstawie umów cywilnych, np. na zlecenie?Kontroli inspektorów pracy w świetle przyznanych im ustawowo uprawnień podlegają jedynie kwestie zapewnienia tej grupie osób bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Chodzi też o ustalenie, czy łącząca je z chlebodawcami umowa nie jest w rzeczywistości umową o pracę, a także o weryfikację legalności zatrudnienia. Do osób tych nie stosujemy bowiem (z wyjątkiem obowiązków w zakresie bhp) prawa pracy, w tym dotyczącego czasu pracy i zakazu pracy w święta.Jakie kary zamierza ferować na tych pracodawców, którzy naruszą zakaz? Nieprzestrzeganie przepisów zakazujących pracy w święta stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 281 pkt 5 kodeksu pracy. Inspektor pracy może wymierzyć nierzetelnemu pracodawcy grzywnę od 1 do 2 tys. zł nakładaną w drodze mandatu karne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL