fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

To uchwała upoważnia do poboru podatków

To uchwała rady gminy (prawo miejscowe) upoważnia inkasenta do poboru podatków
Tak wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zdaniem RIO uchwała rady gminy w sprawie inkasa podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego jest aktem prawa miejscowego. Zawiera bowiem przepisy powszechnie obowiązujące. Dalej izba wyjaśnia, że adresatami takiej uchwały są nie tylko osoby na inkasentów wyznaczone, ale także podatnicy.
Mają oni bowiem prawo wiedzieć, kto jest upoważniony do pobierania lokalnych danin. Wskazane jest zatem, aby uchwała zawierała imię i nazwisko inkasenta oraz przypisane mu sołectwo. Izba stoi także na stanowisku, że nie ma konieczności zawierania z inkasentem dodatkowych umów cywilnoprawnych. Taka umowa, podpisana przez inkasenta i wójta, nie stanowi bowiem umocowania do pobierania podatków lokalnych. Upoważnienie wynika wprost z uchwały.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA