fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Krótki urlop dla ojców

www.sxc.hu
Ojciec bliźniaków czy trojaczków może liczyć tylko na tydzień urlopu
Wprowadzenie urlopu ojcowskiego ma odciążyć kobiety w pierwszych miesiącach po porodzie. Zgodnie z art. 1823 kodeksu pracy ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 12. miesiąca życia. Termin dwutygodniowy już jest wpisany do kodeksu, mimo to – jak wynika z ustawy zmieniającej – jeszcze w 2011 r. urlop ten wynosić będzie tylko tydzień.
Istotną różnicą między urlopem macierzyńskim a ojcowskim jest to, że o ile okres urlopu dla matki uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci, o tyle ojcom zawsze będzie przysługiwać taki sam. Niezależnie zatem od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta czy nawet więcej dzieci, w 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia wolnego.
Po przysposobieniu dziecka na urlop ojcowski można pójść w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego o przysposobieniu, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia.
Ojciec wychowujący dziecko, który zechce skorzystać z przysługujących mu uprawnień, musi złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W odróżnieniu od zwykłego urlopu wypoczynkowego pracodawca nie może mu w takiej sytuacji odmówić.
Urlop ojcowski ma niewątpliwie wiele zalet. Przede wszystkim jest uniezależniony od urlopu macierzyńskiego, tzn. od tego, czy w tym samym czasie matka z niego korzysta, czy już nie. Nie ma także znaczenia, czy matka jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy, zlecenia, czy może jest bezrobotna. Ponadto podczas korzystania z urlopu ojcowskiego pracownik objęty jest taką samą ochroną, jaka przysługuje kobietom w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Oznacza to ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę oraz inne przywileje, na przykład możliwość domagania się urlopu wypoczynkowego zaraz po zakończeniu ojcowskiego.
Ponadto pracownikowi korzystającemu z urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.
Autor jest adwokatem, partnerem w kancelarii Mamiński i Wspólnicy
 
Czytaj również:
 
Więcej informacji w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA