Miliony euro dla firm medycznych

Zarówno niepubliczne, jak i publiczne zakłady opieki zdrowotnej w latach 2007 – 2013 mogą szukać wsparcia finansowego w ogólnokrajowych i regionalnych programach operacyjnych. Pieniądze będzie też można dostać w ramach programów bilateralnych i wspólnotowych
Oprócz wsparcia skierowanego specjalnie do tego sektora dostępne też będą dotacje przeznaczone na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez nowe inwestycje. Będzie to możliwe przede wszystkim w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” (dalej: działanie 4.4 PO IG), jak również w ramach tych priorytetów regionalnych programów operacyjnych (RPO), które przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w poszczególnych województwach. Pomoc inwestycyjna przeznaczona będzie głównie na wdrożenie innowacyjnych technologii, które umożliwią świadczenie nowych lub udoskonalonych usług medycznych. Zarówno publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymają również kompleksowe wsparcie w ramach kształcenia kadr medycznych oraz prowadzenia działań badawczo-rozwojowych, mających na celu opracowanie rozwiązań służących poprawie stanu zdrowia i wydłużeniu ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL