fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 marca 2011

ZDROWIE
- rozporządzenie Rady Ministrów z 15 lutego w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS   (DzU nr 44, poz. 227)
VAT
- rozporządzenie ministra  finansów z 16  lutego zmieniające rozporządzenia w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego  (DzU nr 44, poz. 228)
NIEPEŁNOSPRAWNI
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania  (DzU nr 44, poz. 232)
CENTRA RATUNKOWE
- rozporządzenie  ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania (DzU nr  50, poz. 262)
MONETY
- dzisiaj wchodzą do obiegu monet nominalnej wartości 1O zł i 2 zł upamiętniających 30. rocznicę powstania NZS (MP nr 19, poz. 200)
WSPIERANIE ROLNICTWA
- dwa zmienione rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań: „Wspieranie gospodarowania ma obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" (DzU nr 55, poz. 286) oraz „Program rolnośrodowiskowy", oba objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 55, poz. 289)
- dwa następne rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczą:
– wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza (DzU nr 55, poz. 287)
– działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą wyżej opisanego formularza (DzU nr 55, poz. 288); te cztery rozporządzenia weszły w życie 14 marca, tj. w dniu ogłoszenia ich w Internecie, o godz. 23.03.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA