fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Oficer stracił nieposzlakowaną opinię

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Skazanie żołnierza zawodowego jest uzasadnionym powodem do zwolnienia go ze służby
Traci bowiem nieposzlakowaną opinię, która jest niezbędna nie tylko przy przyjmowaniu do tej służby, ale także podczas jej pełnienia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Marka S (sygnatura akt I OSK 1575/10).
Zwolniony oficer przekonywał, że art. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (dalej: ustawa), zgodnie z którym nieposzlakowana opinia jest jednym z wymagań stawianych żołnierzom zawodowym, stosuje się jedynie do kandydatów do takiej służby.
Marek S. został skazany przez sąd rejonowy na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata. Sąd uznał go za winnego temu, że zgłaszając fikcyjną kradzież samochodu, usiłował wyłudzić 100 tys. zł od  PZU SA z tytułu ubezpieczenia AC.
Na wniosek dowódcy dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej zwolnił rozkazem personalnym Marka S. z zawodowej służby wojskowej i przeniósł go do rezerwy.
W odwołaniu, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  oficer zwrócił się o uchylenie tej decyzji. Jego zdaniem jest ona krzywdząca ze względu na dotychczasową  nienaganną służbę i nie bierze pod uwagę istotnych  okoliczności  i konsekwencji zwolnienia  przed nabyciem praw do minimalnej emerytury wojskowej. Minister obrony narodowej utrzymał jednak decyzję o zwolnieniu w mocy, gdyż charakter czynu popełnionego przez oficera godzi w dobre imię i honor żołnierza.
WSA oddalił skargę. Zdaniem sądu organy wojskowe wyczerpująco uzasadniły swoje rozstrzygnięcia. Zgodnie z  art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy  żołnierza  można zwolnić z zawodowej służby wojskowej wskutek  skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Jest  to więc decyzja fakultatywna, zależna od okoliczności, m.in. od charakteru przestępstwa. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 2008 r. w sprawie zwolnienia żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, dowódca jednostki występuje w  takim przypadku do dyrektora Departamentu Kadr MON z wnioskiem bądź o zwolnienie, bądź też o pozostawienie żołnierza w dalszej służbie.  Dowódca jednostki nie skorzystał z tej drugiej ewentualności.
Oddalając skargę kasacyjną oficera,  NSA stwierdził, że godność i honor oficera wymaga nieposzlakowanej opinii podczas całej służby.
 
Zobacz tematy:
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA