fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Które transkacje trzeba ująć w kasie fiskalnej w 2011 roku

- W 2010 r. spółka udzieliła swoim pracownikom pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ani ich kwota, ani odsetki nie były ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Czy słusznie?
Czy pożyczki te wpływają na określoną w rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych proporcję czynności zwolnionych od obowiązku dokumentowania paragonem do całej sprzedaży na rzecz osób fizycznych?
Odpowiada Tomasz Siennicki doradca podatkowy w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy:
Generalnie usługi finansowe są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje jednak, że udzielanie pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest czynnością w ogóle niepodlegającą podatkowi od towarów i usług. Nie stosuje się więc do niej ustawy o VAT.
Tak więc pożyczki takie, jako czynności nieobjęte VAT, nie wpłyną na wysokość proporcji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU nr 138, poz. 930; dalej rozporządzenie w sprawie kas).
Zgodnie z  tym pierwszym przepisem do końca 2012 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 – 32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach detalicznych był wyższy niż 80 proc.
Pkt 3 przewiduje zwolnienie dla podatników rozpoczynających w 2011 r. lub 2012 r. sprzedaż detaliczną, o której mowa w poz. 1 – 32 załącznika do rozporządzenia.
Nie muszą oni instalować kasy, jeśli przewidywany przez nich udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach detalicznych ogółem do zrealizowania do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie sprzedaży, będzie wyższy niż 80 proc.
Oznacza to, że dla obliczania proporcji istotne są tylko wskazane w poz. 1 – 32 załącznika czynności zwolnione od opodatkowania. Nie uwzględnia się natomiast obrotów, które nie podlegają VAT.
Opracowanie Konrad Piłat
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA