fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

W obronie ubogich rodzin

Wyegzekwowanie zaległych alimentów może przeszkodzić w nabyciu prawa do zasiłku rodzinnego
Przy ustalaniu dochodu warunkującego dostęp do świadczeń rodzinnych pojawiają się rozbieżności. Dlatego rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej o zajęcie stanowiska.
Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Sposób jego obliczenia nie jest do końca jasny.
Jest to zasadnicza sprawa przy ustalaniu uprawnień do świadczeń. Dochód ów może zostać pomniejszony o dochód utracony lub zostać powiększony o uzyskany. W jego skład wchodzą także należności alimentacyjne. Okazuje się więc, że wyegzekwowanie zaległych alimentów może stanowić przeszkodę w nabyciu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku.
W orzecznictwie zajmowane jest także odmienne stanowisko. Według niego do dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy doliczyć tylko część wypłaconej kwoty zaległych alimentów.
Do przekroczenia kryterium dochodowego dochodzi również, gdy zostaje wyrównana renta rodzinna, a także inne zaległe należności.
Kolejnym problemem jest brak możliwości odliczenia od dochodu rodziny zarobków utraconych w efekcie zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zdaniem rzecznika zasady pomocy finansowej dla dzieci w ubogich rodzinach powinny być jasne.
Więcej na temat świadczeń rodzinnych i alimentów czytaj w serwisach:
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA