fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Nieprzemyślana nowela

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Nowelizacja kodeksu pracy spowoduje większe trudności dla pracodawców
 
Za niecałe dwa tygodnie - 21 marca  - wchodzi w życie nie do końca przemyślana nowelizacja kodeksu pracy. Dotychczas pracodawca, który nawiązywał z daną osobą kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej, musiał wydać mu świadectwo pracy tylko na jego żądanie.
Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie musiał wydawać świadectwa tylko wówczas, gdy pracownik pozostaje u niego w zatrudnieniu na podstawie:
- umowy o pracę na okres próbny,
- na czas określony lub
- na czas wykonania określonej pracy.
Ustawodawca pominął więc sytuację dalszego pozostawania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, która w założeniu jest przecież kontraktem najlepiej chroniącym pracownika. W razie zatrudnienia danej osoby najpierw na czas określony, a następnie na czas nieokreślony niewydanie świadectwa pracy po zakończeniu pierwszej umowy będzie więc niezgodne z przepisami kodeksu pracy. Trudno uznać, że taki był cel nowelizacji.
Powyższe rozważania nie mają tylko wymiaru teoretycznego. Niewydanie świadectwa pracy w sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, jest bowiem wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym (art. 282 k.p.) i jako takie jest zagrożone karą grzywny do 30 tys. zł.
Nowela spowoduje z pewnością jeszcze więcej trudności dla pracodawców, którzy odpowiadają za poprawne wydawanie świadectw. Wielu będzie najprawdopodobniej wydawać świadectwa dopiero po ostatecznym zakończeniu współpracy z pracownikiem i z tego powodu będą pociągani do odpowiedzialności. Bez znaczenia z prawnego punktu widzenia jest tu fakt, że ludzie dalej pracujący w danej  firmie nie będą zapewne wymagali wydania im świadectwa pracy po zakończeniu umowy terminowej.
Warto też podkreślić, że nowelizacja jest niespójna z podstawowymi zasadami kodeksu pracy. Umowa o pracę na czas nieokreślony powinna zapewniać największą stabilizację. Dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy terminowej czy na okres próbny naturalne powinno być przejście na umowę o pracę na czas nieokreślony.
 
Autor jest prawnikiem w kancelarii Rączkowski & Kwieciński Adwokaci
 
Podstawa prawna:
 
Więcej na temat wchodzących od 21 marca zmian w kodeksie pracy w artykule:
Czytaj więcej: Świadectwo pracy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA