fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Nie każdy billboard jest opodatkowany

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Trwale związana z gruntem tablica reklamowa jest opodatkowana
Ministerstwo Finansów uważa, że podatek od nieruchomości trzeba zapłacić także wówczas, gdy billboard da się przenieść w inne miejsce, ale wymaga to dużo zachodu. Niestety, takie podejście nie ułatwia życia właścicielom tablic reklamowych, którzy każdorazowo muszą ocenić, czy zmiana lokalizacji jest na tyle skomplikowana, że należy je uznać za trwale związane z podłożem.
Przypomnijmy, że budowle związane z działalnością gospodarczą są obłożone 2-proc. daniną (liczoną od ich wartości). Zgodnie z prawem budowlanym zalicza się do nich m.in. wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe. Z tego wniosek, że jeśli billboard nie jest trwale związany z gruntem, to nie trzeba od niego płacić podatku.
Jak jednak rozumieć to pojęcie? Wydawałoby się, że powinno decydować to, czy billboard można przenieść w inne miejsce. Pismo Ministerstwa Finansów (odpowiedź na interpelację poselską nr 19 987) pokazuje, że to nie takie proste. „Wyznacznikiem trwałego związania z gruntem nie jest możliwość przeniesienia urządzenia reklamowego" – pisze ministerstwo. Powołuje się na Słownik Języka Polskiego PWN, z którego wynika, że „trwały" to „istniejący przez dłuższy czas lub nieulegający szybkim zmianom".
Uznaje, że za trwale związane z gruntem należy uznać urządzenie, do którego posadowienia w innym miejscu wymagane jest dostosowanie tego miejsca i użycie specjalistycznego sprzętu. Nieopodatkowana zaś będzie tablica, którą można przenieść w inne miejsce jedynie z użyciem siły fizycznej i która nie traci walorów użytkowych po posadowieniu bez konieczności instalacji i dostosowania podłoża.
– Okazuje się więc, że podstawowym kryterium opodatkowania jest możliwość użycia siły fizycznej – komentuje Krzysztof Kaczmarek, doradca podatkowy, partner zarządzający w TPA Horwath. – Mówiąc w uproszczeniu, jeśli billboard da się przenieść tylko za pomocą dźwigu, to nie będzie budowlą. Jeśli jednak w celu przeniesienia trzeba rozkopać okolicę i przystosować nowe miejsce, fiskus może uznać, że jest on trwale związany z gruntem, co oznacza obowiązek zapłaty podatku. A jak potraktować billboard, który jest przykręcany do fundamentu i może zostać od niego odkręcony i przeniesiony na inny – czy w takiej sytuacji opodatkowany może być sam fundament? Tego pismo MF niestety nie precyzuje.
– Ten problem pokazuje, że definicje do celów określonej gałęzi prawa (tu budowlanego) niekoniecznie są odpowiednie do celów podatkowych – podsumowuje Piotr Kwaśny, doradca podatkowy, menedżer w Alma Consulting Group Polska. – Definicje użyte na potrzeby podatku powinny jasno i precyzyjnie wskazywać przedmiot, podmiot i zakres opodatkowania. Definicja budowli na potrzeby podatku od nieruchomości nie spełnia tych warunków. Kwestia „trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych" jest tego doskonałym przykładem.
Zobacz nasz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA