fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

ZUS – Wypłata wyrównania dodaje firmie obowiązków

www.sxc.hu
Co zrobić, gdy pracownik nie dostał pensji chorobowej z powodu wyczekiwania, a później okazało się, że niesłusznie? Trzeba mu ją przekazać i złożyć do ZUS odpowiednie formularze, w tym korygujące
Pracownica, zatrudniona 1 listopada 2010 r., była chora od 20 listopada do 12 grudnia. Ponieważ nie miała dziesięcioletniego okresu ubezpieczenia i jednocześnie miała przerwę w zatrudnieniu ponad dwa miesiące, uznaliśmy, że wynagrodzenie chorobowe będzie jej przysługiwało dopiero od 1 grudnia. I za ten miesiąc zostało wypłacone.
Za listopad złożyliśmy za tę pracownicę raport ZUS RSA, w którym wykazaliśmy okres przerwy w opłacaniu składek z kodem 151 (okres usprawiedliwionej przerwy bez prawa do wynagrodzenia). Teraz osoba ta dostarczyła dokumenty potwierdzające ponaddziesięcioletnie zatrudnienie, w związku z czym musimy wypłacić wyrównanie wynagrodzenia chorobowego.
Jakie dokumenty rozliczeniowe powinniśmy złożyć? Czy musimy skorygować formularze złożone za grudzień i w grudniu wykazać wyższe wynagrodzenie chorobowe? – pyta czytelnik.
Czytelniczka będzie musiała złożyć nowe dokumenty i skorygować te, które już przedstawiła w ZUS.
Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do
- 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeśli ukończył 50 rok życia,
- 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – gdy nie należy do pierwszej grupy.
Gdy po upływie tych okresów nadal choruje, przysługuje mu zasiłek chorobowy. Wynika to z art. 92 kodeksu pracy.
Wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie wypłaca, jeśli pracownik nie miałby prawa do zasiłku chorobowego, a zatem gdy absencja przypada na okres wyczekiwania, który wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia.
Do okresu ubezpieczenia, od którego jest uzależnione prawo do zasiłku chorobowego, zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, pod warunkiem  że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.
W sytuacji przedstawionej w pytaniu ta przerwa była dłuższa,  wynosiła ponad dwa miesiące.
W niektórych sytuacjach prawo do zasiłku chorobowego przysługuje bez okresu wyczekiwania, a więc nawet od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.
Dotyczy to ubezpieczonych obowiązkowo, którzy mają co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Do tego okresu wlicza się okresy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od długości przerw między poszczególnymi okresami.
Jeśli pracownica z pytania nie miała dziesięcioletniego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zachorowała, to za część absencji chorobowej w listopadzie nie miała prawa do wynagrodzenia chorobowego.
Pracodawca za ten miesiąc powinien był złożyć za nią raport ZUS RSA z kodem pracowniczym 01 10 xx i wykazać okres 20.11.2010 – 30.11.2010 oraz kod świadczenia przerwy 151 (okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia).
Natomiast wynagrodzenie za czas choroby za okres od 01.12.2010 do 10.12.2010 miał obowiązek wykazać w raporcie ZUS RSA składanym za grudzień, a więc w dokumentach rozliczeniowych za miesiąc, w którym to wynagrodzenie zostało wypłacone.
Gdy pracownica przedstawi dokumenty poświadczające jej dziesięcioletni okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, pracodawca musi wypłacić jej wynagrodzenie chorobowe również za okres od 20.11.2010 do 30.11.2010.
Ma też obowiązek wykazać to wynagrodzenie w raporcie ZUS RSA składanym za miesiąc, w którym je faktycznie wypłacił.
Gdy uczyni to w lutym, to w raporcie ZUS RSA za ten miesiąc powinien wykazać okres 20.11.2010 – 12.12.2010 (a więc cały okres absencji chorobowej) i kod świadczenia przerwy 335 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy.
Musi również pamiętać, aby wypłacone wyrównanie do wynagrodzenia za czas choroby uwzględnić w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Pracodawca powinien ponadto skorygować imienny miesięczny raport ZUS RSA złożony za grudzień, w którym wykazał wynagrodzenie za czas choroby za okres 01.12.2010 do 10.12.2010  i wypłaconą kwotę.
W tym celu składa w trybie korekty raport ZUS RSA, wykazując w nim okres absencji 20.11.2011 – 10.12.2010, kod świadczenia przerwy  331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy) i tę samą kwotę wynagrodzenia jak w pierwszorazowym raporcie.
Równe traktowanie
Okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za który ubezpieczony nie otrzymał wynagrodzenia chorobowego z powodu nieposiadania wymaganego okresu wyczekiwania, jest traktowany na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego) za kolejny okres niezdolności do pracy.
 
 
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA