fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Lasery w pracy będą mniej groźne

Pracodawca musi podejmować działania profilaktyczne i prewencyjne, by chronić załogę przed sztucznym promieniowaniem optycznym
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Nowe przepisy mają na celu transpozycję do prawa polskiego dyrektywy 2006/25/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym). Dyrektywa wprowadza m.in. promieniowanie optyczne jako czynnik ryzyka. W związku z faktem, że promieniowanie laserowe o zróżnicowanej długości fal i mocy może wywołać różne skutki, podczas oddziaływania na tkankę biologiczną lasery podzielono na siedem klas (wg PN-EN 60825-1)- 1,1M, 2,2M, 3R, 3B, 4 oraz, w zależności od klasy lasera, wprowadzono częstotliwość badań i pomiarów.
Określono także działania pracodawcy w zakresie oceny ryzyka, jakim jest promieniowanie optyczne, promieniowanie elektromagnetyczne i hałas. Ponadto rozporządzenie wdraża  art. 7 ust. 3 dyrektywy 2009/ 148/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z  działaniem azbestu w miejscu pracy w zakresie pobierania próbek.
Podstawa prawna:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA