Kierownik często działa jak pracodawca

Kodeksowa ochrona załogi przed naruszaniem przepisów o czasie pracy obejmuje odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom załogi określonym w art. 281 pkt 5 k.p.
Wykroczenia te mają charakter indywidualny, czyli mogą je popełnić tylko określone w tym przepisie osoby. U pracodawców, zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych (np. spółkach handlowych), będą to osoby działające w ich imieniu i odpowiedzialne za prawidłowe wykonanie określonych obowiązków i przestrzeganie uprawnień załogi wynikających z przepisów o czasie pracy.W spółce kapitałowej organem uprawnionym do działania w jej imieniu w zakresie spraw ze stosunku pracy jest zarząd. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności karnej łącznie, bo ta jest zindywidualizowana. Odpowiadać zatem będą poszczególni członkowie zarządu – stosownie do zindywidualizowanego czynu i stopnia zawinienia.Gdy członkowie zarządu podzielą obowiązki w operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem spółki i jednemu lub kilku z nich przypadną zadania związane z prowadzeniem spraw pracowniczych, to co do zasady te osoby odpowiedzą za wykroczenia (przestępstwa) związane z naruszeniem upra...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL