Dotacja na młodocianych jest wolna od podatku

Dofinansowanie na kształcenie młodocianych otrzymane do końca 2006 r. z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego jest zwolnione od PIT. Przedsiębiorca nie musi go doliczać do swoich przychodów
[b]Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Opolu (nr PF-I/4180-0015/07/JK)[/b], zmieniając postanowienie naczelnika US w Brzegu. Naczelnik uznał bowiem, że dofinansowanie otrzymane z urzędu miejskiego na kształcenie młodocianych pracowników, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy o naukę zawodu, jest jego przychodem podlegającym opodatkowaniu .Dyrektor IS powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. Przepis ten mówił, że wolne od podatku są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Co więcej, dwie nowelizacje ustawy o PIT (DzU z 2003 r. nr 202, poz. 1956 i z 2004 r. nr 263, poz. 2619) zagwarantowały stosowanie tego zwolnienia do końca 2006 r. na dotychczasowych zasadach.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL