Zmiana trybu upadłości spółki

Niespójne przepisy o upadłości przedsiębiorstw i ochronie roszczeń pracowników ciągle powodują, że zatrudnieni mają kłopoty z otrzymaniem niewypłaconych wynagrodzeń
Jak wynika z jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niesłusznie odmawia pracownikom wypłaty ich zaległych pensji i innych świadczeń.Z takim traktowaniem spotkali się pracownicy pewnej spółki. Najpierw została ona postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Później jednak, na skutek utraty jednego z kluczowych kontrahentów, nadzorca sądowy wystąpił o zmianę trybu postępowania na likwidacyjny.Gdy syndyk wystąpił do FGŚP o wypłatę wynagrodzeń, na które nie starczyło już pieniędzy, fundusz odmówił, uzasadniając, że upłynął sześciomiesięczny termin na wypłatę tych świadczeń. FGŚP przy obliczaniu tego terminu wziął pod uwagę datę rozpoczęcia postępowania upadłościowego, a nie zmiany jego trybu na likwidacyjny. Okazało się wtedy, że istniejąca od 1993 r. i obowiązująca do października 2006 r. ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych nie jest dostosowana do nowego prawa upadłościowego. Prze...
Źródło: SPINKA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL